Medya Merkezi
18.02.2020
Tarıma destekte yeni dönem başladı
<p>D&uuml;nyada yaşanan pandemi s&uuml;reci gıda arz g&uuml;venliğini t&uuml;m &uuml;lkeler i&ccedil;in bir kez daha hayati bir noktaya taşımış bulunmaktadır. K&uuml;resel boyutta yaşanan bu gelişmelerin ışığında &uuml;lkemiz i&ccedil;in bu denli &ouml;neme sahip yağlık ay&ccedil;i&ccedil;eği &uuml;retiminin 2020/2021 &uuml;retim sezonunda bir &ouml;nceki sezona g&ouml;re yaklaşık 200.000 ton azalışla 1.250.000 &ndash; 1.300.000 ton seviyesinde ger&ccedil;ekleşmesi beklenmektedir. &Uuml;lke ihtiyacının kendi kendine yeter seviyede karşılanabilmesi i&ccedil;in &uuml;retimin 2.500.000 ton seviyesine ulaştırılması gerekmektedir.</p>